Informácie o spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií

dokumenty

Táto internetová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Škoda Auto Slovensko s.r.o., zo sídlom Sabinovská 6, Bratislava, PSČ 821 02, IČO: 31 347 215, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 4775/B, (ďalej len jen „spoločnosť Škoda Auto Slovensko“ alebo „my“) za účelom poskytovania služieb užívateľom („Užívateľ“ alebo „Vy“) Stránky.

Táto Informácia o spracovávaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií („Informácie“ alebo „Prehlásenie“) vysvetľuje, ako, prostredníctvom webových technológií, spracovávame osobné údaje o Vás. Toto Prehlásenie obsahuje predovšetkým (i) aké webové technológie môže tato Stránka používať, (ii) aké osobné údaje o Vás spracovávame a akým spôsobom tieto údaje získavame, (iii) akým spôsobom a za akými účelmi tieto údaje používame a spracovávame, (iv) komu a kam tieto údaje prípadne odovzdávame a (v) ako tieto údaje chránime a aké máte práva v súvislosti so spracovaním.

Toto Prehlásenie môžeme v priebehu času aktualizovať. Na Stránke budú uverejnené akékoľvek zmeny tohoto Prehlásenia a v prípade podstatných zmien budete upozornený(á).

Aké webové technológie môže táto  Stránka používať:


My, rovnako ako určité tretie strany, ktoré poskytujú obsah, reklamu či iné funkcionality na našej Stránke, môžeme používať rôzne technológie k získaniu a spracovaniu údajov, keď navštívite Stránku, a tieto môžu zahrnovať cookies a ďalšie technológie.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sú uložené na Vašom zariadení a ktoré nám pomáhajú zbierať údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovoľujú predovšetkým ukladať Vaše nastavenia a preferencie, zapamätať si Vaše prístupové údaje, poskytovať cielený obsah a marketingovú komunikáciu a pomáhajú nám porozumieť, ktorá časť našej Stránky je najvyhľadávanejšia a analyzovať chod Stránky. Cookies môžu pochádzať od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od tretích strán, ktorých služby využívame (tzv. „third party cookies“).

Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby cookies boli automaticky akceptované. Máte však možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby sa cookies pred uložením zobrazili alebo ich zásadne odmietnuť. Bližšie informácie k nastavení cookies a ich zmene získate u najbežnejších prehliadačov tu:

Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Upozorňujeme, že sa zmeny nastavení vždy týkajú len daného prehliadača. Pokiaľ používate rôzne prehliadače, musíte nastavenia tiež zmeniť oddelene. Okrem toho môžete cookies zo svojho pamäťového média kedykoľvek vymazať. Ďalšie informácie získate vo funkcii pomocí svojho prehliadača alebo operačného systému.

Kedykoľvek môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby akceptoval všetky cookies, odmietol ich, alebo indikoval, kedy je cookie odosielané. Upozorňujeme, že Stránka je nastavená na prácu s povoleným použitím cookies, a preto niektoré vlastnosti Stránky nemusia správne fungovať, pokiaľ bude použití cookies odmietnuté.

IP adresa

IP adresa je unikátne číslo, ktoré je pridelené počítaču alebo inému zariadeniu komunikujúcemu prostredníctvom internetového protokolu. Pri každom prenose dát je nutné poznať IP adresu odosielateľa aj príjemcu.

Analytické skripty

Analytické skripty sú malé časti počítačového kódu, prostredníctvom ktorých je možné sledovať používateľa a jeho chovanie na webových stránkach. Môže sa jednať o základné sledovanie, či užívateľ navštívil stránku, až po pokročilé sledovanie ako napríklad pridanie produktu do košíku, výber produktu, odosielanie formulára atď. Analytické skripty môžu poskytovať získané informácie tretej strane - poskytovateľovi počítačového kódu.

Obrázek
Obrázek